E-conom 2012/1 (I. évf. 1. sz.)


Kedves Olvasó!


Örömmel adjuk közre az E-conom online tudományos folyóirat első számát.
Az első szám mintegy tíz tanulmányt sorakoztat fel a közgazdaságtudományok színes palettájáról. Tovább>>


To the readers


We are proud to present the first edition of the E-conom Online Scientific Journal.
This first edition contains ten papers from the colourful palette of the economic science. More>>


Tartalomjegyzék / Table of Contents


Czeglédy Tamás Gondolatok a kormányzásról globálisan és nemzetközi összehasonlításban
Thoughts of the Governance Globally and in International Comparison
Gyömörei Tamás Magyarországi „sportvárosok” sportfinanszírozási rendszereinek összehasonlító elemzése
Comparative Analysis of the Hungarian Sport Towns’ Sportfunding System
Molnár Imre Változtatásmenedzsment stratégiák a hazai gyakorlatban
Change Management Strategies in Practice
Németh Tamás A magyar és a svéd nyugdíjrendszer a munkaerőpiac tükrében
The Hungarian and the Swedish Pension System in the Context of the Labor Market
Schmuck Roland A sikeres vállalat kulcsa: stratégiák a termelésmenedzsmentben
Key to a Successful Company: Operations Strategies
Suták Péter A fedezeti ráta alakulásának szimulációs vizsgálata az árualapú finanszírozás területén
The Simulation Based Examination of the Trend in Security Cover Rate in the Field of Commodity Financing
Szakály Tamás Tudásmenedzsment alapstratégiák: rövid összefoglalás
Basic Strategies of Knowledge Management: a Brief Review
Szóka Károly Az önköltség-számítás szerepe az értékelemzésben
The Role of First-Cost Calculation at the Value Analysis
Szűcs Róbert Ki a felelős? – Áttekintés a gyermekkori elhízásról
Who is Responsible? – Review of Childhood Obesity
Závecz Szilvia A népességfogyástól a gyermekszegénységig: A hazai családtámogatási rendszer dilemmái
From the Problem of Population Decline to Child Poverty: The Dilemmas of Domestic Family Support System in Hungary

 


Impresszum / Legal Notice


ISSN 2063-644X

Kiadja / Publisher:
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó / University of West Hungary Press
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Felelős szerkesztő / Editor:
Dr. Juhász Lajos


06. 2012.