DOI: 10.17836/EC.2016.2.042


Az Iráni Iszlám Köztársaság bankjai és az egy főre jutó GDP összefüggései

Links Between the Banks of the Islamic Republic of Iran and the GDP per Capita


Rafiei Arman


A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az iráni bankok teljesítményét, és azt, hogy az egy főre jutó GDP és a bankok nyereségessége, valamint az eszköz- és tőke arányos nyeresége milyen kapcsolatban állnak egymással. A vizsgálat az IBM SPSS 22-es verziószámú programmal történt, amely segítségével megfelelően illusztrálható, hogy 2 mutató között van-e összefüggés, és ha van, akkor az milyen irányú, milyen erősségű. A tanulmányban természetesen röviden szó lesz a sok érdekességet magában rejtő iráni bankrendszerről is, ami sok szempontból eltér a hagyományostól.

Kulcsszavak: Irán, iszlám bankrendszer, nyereségesség, egy főre jutó GDP, korreláció
JEL-kódok: E44, E50, E55

 

The aim of the study is to examine the performance of Iranian banks, and how their profitability and return on assets and return on equity change in relation to the GDP per capita. The research was made by SPSS program, which is a helpful tool to detect if there is a correlation between two indicators, and how strong it is. The study will of course, briefly discussed the Iranian banking system, which is different from the conventional banking system and has a lot of interesting features.

Keywords: Iran, Islamic Banking System, profitability, GDP per capita correlation
JEL Codes: E44, E50, E55


A tanulmány letöltése / Full text download