DOI: 10.17836/EC.2016.2.003


A jövedelemdifferenciálódás megjelenésének vizsgálata tartalomelemzéssel tudományos online full-text adatbázisokban

The Examination of the Appearance of Income Inequality with Content Analysis in Scientific On-line Full-text Databases


Nagy Zita Barbara
Kiss Lívia Benita


A modern világban elterjedt – bár korántsem általánosan alkalmazott – az az elv, hogy minden ember egyenlő, vagy legalább is egyenlőnek kell lennie. Voltak és vannak ma is durva egyenlőtlenségekkel terhelt társadalmak, máshol az egyenlőség különböző megközelítése valósult meg a történelem folyamán. Mára már szinte minden emberi társadalom rétegzett. Tanulmányunk célja, hogy a tudományos online full-text adatbázisokban megvizsgáljuk, miként jelennek meg a szakirodalomban fellelhető kulcskifejezések, mint például a jövedelemelosztás, az egyenlőség vagy a jövedelemegyenlőtlenség, illetve a szegénység és a depriváció, továbbá milyen hangsúly helyeződött a migrációra és miként változtak a tudomány története során.

Kulcsszavak: jövedelemelosztás, jövedelemegyenlőtlenség, szegénység, migráció, full-text adatbázis
JEL-kódok: I31, R11, C88

 

A common – but not generally applied – principle exists in the modern world, according to which all people are equal, or at least should be equal. Societies burdened with inequalities have existed and still exist today, other countries realized various different levels of equality during their history. By today, almost all human societies are stratified. Our study aims to research the appearance of keywords – like income distribution, equality, income inequality, poverty and deprivation – in online full-text databases, as well as the emphasis on migration and their changes throughout the science’s history.

Keywords: income distribution, income inequalities, poverty, migration, full-text database
JEL Codes: I31, R11, C88


A tanulmány letöltése / Full text download