DOI: 10.17836/EC.2016.2.051


Mennyit ér egy pénzérme?

What is the Value of a Coin?


Kovács Tamás
Varga Imre


Az esetek túlnyomó többségében, az érme valóban annyit ér, amennyi rá van írva, amely a kibocsátó ország központi bankja által meghatározott névérték, az adott ország valutájában megadva. Mindemellett van számos olyan pénzérme, amely a névértékénél lényegesen többet ér, esetleg annak a sokszorosát éri, magasra értékelik a numizmatika kedvelői és a gyűjtők. A modern, forgalmi érmék esetén ennek elsősorban az a magyarázata, hogy az adott évben a szokásosnál jóval kisebb példányszámban bocsátották ki, esetleg valamilyen évforduló emlékére verték és/vagy valamilyen nemesfémből készült. Ezekben az esetekben azt mondhatjuk, hogy az érmének numizmatikai értéke is van, ami semmiképp sem lehet alacsonyabb a névértékénél, inkább annál lényegesen magasabb.

Kulcsszavak: pénzérme, numizmatika, tartásfok
JEL-kódok: G2, D4, Y9

 

In the vast majority of cases, the coin really worth as much as it is written, that is, the nominal value defined by the issuing central bank of that country's currency currently. In addition, there are a number of coin, which is worth much more than face value, it may be worth many times more, highly valued numismatics enthusiasts and collectors. For modern coins of this is explained primarily that in the current year issued a much smaller number of copies than usual, possibly beaten and / or a base metal of an anniversary to commemorate. In these cases, we can say that the numismatic value of the coin, there is no case be lower than the nominal value, rather than significantly higher.

Keywords: coin, numismatics, condition of coins
JEL Codes: G2, D4, Y9


A tanulmány letöltése / Full text download