DOI: 10.17836/EC.2016.2.016


Intermentality

Az intermentalitás


Horváth Júlia Borbála


The development of female mentality is an unjustly neglected revolution of the 20th century. The operation of the sociocultural environment and the related systems and institutions have completely changed. The expansion of the division of labour, rights, education, carrier opportunities caused/resulted in an even mingling female and male mentality.
The aim of the research is to show that the notion of effeminacy has to be inserted as an equal half into the circumscription of the human being’s definition with the help of contemporary arts/sciences; or rather to reinterpret the conventional generic structures.
The below detailed new mentality model – intermentality – have become significant factors, which led to the reorganisation of living conditions of men and women as well.

Keywords: gender roles, change of female mentality, traditional stereotypes, woman discourses, intermentality
JEL Codes: J16, J13, J11

 

A női mentalitás megváltozása a XX. század méltatlanul elhanyagolt forradalma. A szociokulturális környezet és a kapcsolódó rendszerek, intézmények változáson mentek keresztül. A nemek közötti munkamegosztás, a jogok, a tanulás, az előrehaladás, a karrier és az érvényesülési lehetőségek bővülése a férfi és a női mentalitás egymáshoz közelítését eredményezte.
A kutatás célja, hogy a íntérdiszciplínák segítségével az ember fogalmának körülírásába a nőt egyenértékű félként beillessze, illetve a konvencionális nemi struktúrákat a művészet/ tudomány által újra értelmezze.
Az alábbiakban a jelentőssé vált új mentalitás- modell – az intermentalitás – bemutatása következik, amely a férfiak és nők életmódját jelentősen átalakította.

Kulcsszavak: társadalmi nemi szerepek, női mentalitásváltozás, tradicionális sztereotípiák, női diskurzusok, intermentalitás
JEL-kódok: J16, J13, J11


A tanulmány letöltése / Full text download