DOI: 10.17836/EC.2016.2.028


Városi és vidéki háztartások villamosenergia fogyasztásának modellezése Magyarországon

Electricity Consumption of Hungarian Households According to Settlement Size


Durkó Emília
Huzsvai László
Csipkés Margit


Dolgozatunkban hiánypótló munkát végeztünk a magyarországi energiafogyasztási viszonyokat modellezve, melyben nagy hangsúlyt fektettünk a jelenlegi településszerkezetre. A reprezentatív kutatásban a háztartások villamosenergia-fogyasztását vizsgáltuk a különböző településkategóriákban lineáris regressziós modellel. Megállapítottuk, hogy a legfeljebb 20 000 fős településeken (község, kisváros) magasabb az átlagos fogyasztás, mint a 20 000 főnél nagyobb településeken (középváros, nagyváros). Számos település extrém adatot produkált, melynek leggyakoribb okai véleményünk szerint különböző eredetű hálózati veszteségekben, vagy a turizmusban keresendő. Tanulmányunkban kiszámítottuk, hogy egy fő átlagosan 3,6-4 GJ háztartási villamos energiát fogyaszt, a különböző településkategóriákban, amely évente egy magyar háztartásnak 73-94 ezer forint költséget jelent. A településkategóriák közül csak a középvárosokban igazolható statisztikailag a nagyobb lélekszámú települések szerényebb fajlagos háztartási áramfogyasztása.

Kulcsszavak: villamosenergia-fogyasztás, energia költség, település, háztartások
JEL-kódok: O13, P18, P28, R20

 

In our paper we fill a gap by developing a model of relationships existing within Hungary’s energy consumption patterns, in which we place great emphasis on the country’s current settlement structure. In the representative research we examined household energy consumption in various settlement categories with a linear regression model. We established that in settlements with populations up to 20 000 inhabitants (communities, small towns) the average consumption is higher than in settlements over 20 000 (medium-sized towns, cities). Many settlements produced extreme results, the most frequent reasons for which were, in our opinion, network losses for various reasons, or tourism. In our study we calculated that one individual consumes approximately 3.6-4 GJ of household electrical energy annually, which represents an annual expenditure of 73-94 000 Forints for a Hungarian household. Of the settlement categories, it is only the medium-sized towns which can demonstrate statistically a more moderate household electricity consumption than larger settlements.

Keywords: electrical energy consumption, energy cost, settlement, households
JEL Codes: O13, P18, P28, R20


A tanulmány letöltése / Full text download