DOI: 10.17836/EC.2016.2.094


A városi szétterülés problémaérzékelése és kezelése a hazai városokban
– egy kérdőíves felmérés alaperedményei

Perception and politics of urban sprawl in Hungarian towns:
basic data of a questionnaire survey


Bertalan Laura
Hegedüs Judit


A városok egyre nagyobb teret követelnek maguknak a természeti környezet rovására, amely komoly környezeti, fenntarthatósági kérdéseket vet fel. A hazai városok esetében is tetten érhető a jelenség: a rendszerváltozást követően jellemzően nőtt a városok belterülete, illetve beépítésre szánt területe, miközben a városaink legnagyobb hányadában a lakosság száma csökkent. A hazai városi szétterülési folyamatokat 2015-2016-ban országos kérdőíves felmérés keretében vizsgáltuk a városi főépítészek bevonásával. 80 város esetében kaptunk kiértékelhető válaszokat. Azt vizsgáltuk, hogy a városi szétterülés negatív hatásai milyen mértékben jelennek meg és tudatosulnak, valamint, hogy a felismert problémák kezelésének melyek a leginkább elterjedt és bevált eszközei. Az eredmények arra világítanak rá, hogy a válaszadók körében ismert a városi szétterülés fogalma, azonban csak kisebb hányaduk tartja problémásnak a folyamatot. Összességében a válaszadó főépítészek egyetértenek azzal, hogy a városi terjeszkedést keretek között kell tartani, például a települések közel kétharmada rögzítette a belterületi terjeszkedés elvi határait. Ellenben helyi szereplők igényei, ingatlanfejlesztők érdekei sok esetben megnehezítik a tervezői, szabályozói munkát.

Kulcsszavak: városi szétterülés, urbanizáció, városperem, városi fenntarthatóság, koordinálatlan városnövekedés
JEL-kódok: R0, R3

 

Cities demand more and more space from natural environment that raise serious questions of sustainability. This phenomenon is clearly visible in Hungarian towns as well; the inner area of cities and the area for building was typically grown after the Transition, while the urban population generally decreased. In this study, the urban sprawl in Hungary was investigated through a questionnaire survey among urban chief architects in 2015-2016, which resulted 80 evaluable answers. The paper analyses the appearance and awareness of the negative effects of urban sprawl as well as the usual and proper way of the recognized problems’ treatment. Our study concludes that the notion of urban sprawl is well known among the respondents; however only a minority takes it as a problematic one. Altogether they agree that urban sprawl must be controlled; two-thirds of the cities fixed the theoretical limit of the inner area growth. Nevertheless, the interests and needs of local actors (e.g. local politics, real estate developers etc.) encumber the work of urban planning and regulation.

Keywords: urban sprawl, urbanization, edge of city, urban sustainability, uncoordinated urban growth
JEL Codes: R0, R3


A tanulmány letöltése / Full text download